A szavazás szünetelHelyi hirek | Eseménynaptár | Egyház | Sport
Kultúra | Oktatás | Felhívások | Helyi újság

A falu bemutatása


Udvari község Tolna megye középpontjától északra, attól mintegy 10-15 kilométerre fekszik öt nagyobb település: Gyönk, Pincehely, Simontornya, Nagydorog, Kölesd gyűrűjében.

 

Szilárd út csupán Gyönkkel köti össze (10 km),


A tömegközlekedést Udvari felé a szekszárdi Volán biztosítja.

A község neve hajdan Udvar volt. A név onnan ered, hogy a régi Székely família mintegy 40 családot telepített erre a helyre. A családoknak kaszárnyát építtetett, azt az utcát a helyiek ma is Kaszárnya utcának nevezik. A  főnemes az egészet udvarnak nevezte, ezután lett a falu neve Udvari.

 

A lakosság összetétele változatos. A második világháború idején a német ajkú lakosságot (összlakosság mintegy 50%-át) kitelepítették, s helyükre felvidékiek kerültek. A lakosság 10%-a cigány.

 

A 70-es évek vége 80-as évek eleje jelentős változást hozott a település életében hiszen a központi körzetesítés hatására ( utolsóként ugyan) Udvarit 5 másik településsel együtt Gyönk nagyközséghez csatoltak. Megszűnt a helyi tanács, a z általános iskola felső tagozata . A lakosság nagy részének  megélhetését biztosító , jól működő helyi Tsz �t is Gyönkhöz csatolták. A külterületi Alsópélen lévő Állami Gazdaságot Tengelichez, majd a Dalmandi Ág-hoz csatoltak. Közülük a Gyönki Tsz 1994-ben jogutód nélkül megszünt, a dalmandi Rt az alsópéli kerületét lényegesen átszervezte. (Megszűnt  a gyümölcstermesztő ágazat, a tejtermelés a gépműhely) Ma már csak néhányan dolgoznak a területen.

 

A fenti változások után a munkanélküliség  lényegesen meghaladja az országos  átlag 1,5 szeresét. A lakosság nagyon elszegényedett amit mi sem bizonyít jobban, mint a fent jelzett statisztika, valamint az önkormányzat költségvetése. A szociális célra fordított összeg a költségvetés 25- 30 % át képezi.

Az önkormányzat komoly fejlesztésekben a saját és a lakosság önereje miatt gondolkodni igazán nem tud.

 

A településen működik óvoda.Ide járnak a Miszlai óvodások is.Őket Falugondnoki autóval hozzuk-visszük. A gyerekek a gyönki Általános- és zeneiskolában kezdik meg tanulmányaikat.

 

Az óvoda társulásban működik Diósberénnyel ,Varsáddal.

A településnek önálló orvosa nincsen, hetente 2 alkalommal háziorvos jár ki Gyönkről, aki az egészségügyi ellátásról gondoskodik.

 

Sok évre visszanyúló kapcsolatunk van a Paksi Atomerőmű Rt.-vel, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht-al. Kutatásokat folytattak a kis- és közepes közepes aktivitású hulladék  felszíni vagy felszín közeli elhelyezésére. A falu lakosságának pozitív hozzáállása ellenére ez meghiúsult, mert  a szakértői bizottság a mélységi tároló kialakítását helyezte előtérbe, így a további kutatások ez irányba folytatódtak. Ez nagyban segítette volna a munkanélküliség megszüntetésének megoldását.

 

A lakások száma 160. Ebből önkormányzati 5.

 

A rendezvények nagy része a kultúrotthonban  valamint a közelmúltban  kialakított �Sport, Játszó és Pihenő Parkban� zajlik. Minden évben megrendezésre kerülő rendezvények:  búcsú (Aug.15.) , Falunapok (aug.20.) ,Idősek napi megemlékezés(Dec. 17.).

 

A munkanélküliség a falu számára örökös probléma.

 

 

 

 

Felhasználónév:
Jelszó: